Giấy – 46638

Giấy – 46638

0

kích thước 48 x 15mm, Bộ chỉ mục phim loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 3 miếng trong bộ phân phối nhựa hình Tam giác trống.

Số lượng