Giấy – 46581

Giấy – 46581

0

kích thước 35 x 8mm, Cờ phim in loại Z, 50 tờ mỗi miếng, Tổng cộng 2 miếng lót với một Bộ phân phối Dép được thiết kế + băng keo hai mặt ở mặt sau của mỗi bộ phân phối (2 Dép cho một bộ.)

Số lượng