Giấy 08540

Giấy 08540

0

. Kích thước 50 x 50 mm

, Giấy Neon, 40 tờ trên mỗi tấm, 2 tấm trên mỗi bộ phân phối

. Xuất sứ: Trung Quốc

 

Số lượng