Dập 4 lỗ 09540

Dập 4 lỗ 09540

0

‧ Đục lên đến 150 tờ
‧ Hướng dẫn giấy chính xác
‧ Chốt đột phụ: 01300214
‧ Kích thước: 330 x 308 x 380mm

. Xuất sứ: Đài Loan

Số lượng
Danh mục: ,