Bàn cắt giấy A1-13021

Bàn cắt giấy A1-13021

0

‧Chiều dài cắt : 960/1300/1500 / 2000mm
‧Chiều cao cắt : 1,0 / 0,7 / 0,7 / 0,5mm
Máy xén giấy quay khổ lớn

. Xuất sứ: ĐÀi Loan

Số lượng
Danh mục: