half-strip staplers – 0536R

half-strip staplers – 0536R

0

• Main material : Plastic.
• Press the needle freely by rotating 360º
. Origin: Taiwan
Quantity

Dập ghim số 3- 0536R

0

• Chất liệu chính : Nhựa.
• Bấm ghim tự do bằng cách xoay 360º
. Xuất sứ: Đài Loan

Quantity